Övriga avgifter

 Övriga avgifter för vatten och avlopp 2023

 

  kr exkl moms kr inkl moms
Arbeten som inte är prissatta debiteras självkostnad per timme och person 767,97 959,96
Avgift för endast avloppsabonnemang per år baseras på antagen förbrukning enligt 13.3 baseras på antagen förbrukning enligt 13.3

Avstängning eller öppning av 
vattentillförsel

1 535,94

1 919,93

Byggvatten, fast avgift per år (avser V, S Df)

Avgift per m³ enligt mätning (avser V, S)

Utan mätning: schablonberäkning till 150 m³ (avser V, S)

2 856,85

15,36

4 589,48

3 571,06

19,21

5 736,85

Förgäves besök vid avtalad tid 767,97 959,96
Olovligt öppnad eller stängd servisventil 
samt olovligt borttagen eller
uppsatt vattenmätare
skadestånds-
pliktigt
skadestånds-
pliktigt
Proppning av servisledning 19 352,84 24 191,05
Vatten som tappas ur brandpost per m³ 
(ingen fast avgift)
6,14 7,68
Behandlat processvatten som leds till dagvattennätet per m³ enligt avtal 4,49 5,61

 

Avgifter vattenmätare

   
Byte av villamätare (QN 2,5)
Avser byte av skadad vattenmätare 
utöver ordinarie revideringsintervall
För reparation och byte av större 
mätare debiteras självkostnad
3 199,88 3 999,85
Extra avläsning av mätare 767,97 959,96
Länsning av vattenmätarbrunn 767,97 959,96
Revision av vattenmätare på kundens 
begäran. (tillkommer självkostnad).
Vid fel på mätaren schablonberäknas 
förbrukningen av Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
När fel inte kan konstateras tillkommer avgift för ned- och uppmontering samt självkostnad för kontroll hos auktoriserad mätarverkstad.
3 071,88  3 839,85
Upp- eller nedmontering vattenmätare 767,97 959,96
Avläsning av vattenmätare i nedstigningsbrunn 639,98 799,98

 

Sprinklerservis 

   

Fast avgift per år för separat sprinklerservis med flödeskapacitet:*

   
Upp till 10 l/s 12 190,00 15 237,50
Över 10 l/s men max 20 l/s 24 380,00 30 475,00

 *Upp till 5 l/s och ingen separat servis ingår i normal brukningstaxa

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

 

Anslutningsavgift utanför verksamhetsområde 

kr exkl
moms* 

 kr inkl
moms* 

Avgift för anslutning utanför verksamhetsområde, per bostadsenhet

 71 185,71  88 982,14 

*Priset avser alla tre uppsättningar för V, S och Df.

För annan fastighet görs särskild överenskommelse

 

Vattenkiosker 

kr exkl
moms 

 kr inkl
moms 

Uppläggningsavgift                                                                                

 2 400,00  3 000,00

Nyckel per st

200,00 250,00

Avgift per m3

15,00 18,75

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.