Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2021.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 49 111,73 61 389,66
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
49 111,73 61 389,66 
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 34,91 43,64
d) en avgift per lägenhet 15 710,98 19 638,73 
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

19 644,86

24 556,08

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 67 952,73 84 940,91 
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 67 952,73 84 940,91 
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 34,91 43,64
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 27 198,29 33 997,86 

   

Räkna ut din anslutningskostnad

Uträkningen gäller endast enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta kundservice på telefon 016-10 60 60. 

Om din fastighet finns i ett område där dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas via allmänna brunnar och ledningar i gatorna ska du även kryssa i anslutning för dagvatten.
Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret.