Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna från 1 januari till 31 december 2020.

 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 47 450,95 59 313,69
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df
47 450,95 59 313,69
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 33,73 42,16
d) en avgift per lägenhet 15 179,69 18 974,61
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas

18 980,54

23 725,68

 

För annan fastighet betalas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df 65 654,81 82 068,51
b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 65 654,81 82 068,51
c) en avgift per kvadratmeter tomtyta 33,73 42,16
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas 26 278,54 32 848,18

   

Räkna ut din anslutningskostnad

Uträkningen gäller endast enfamiljshus. Bor du i flerfamiljshus ber vi dig kontakta kundservice på telefon 016-10 60 60. 

Om din fastighet finns i ett område där dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas via allmänna brunnar och ledningar i gatorna ska du även kryssa i anslutning för dagvatten.
Ange den tomtyta som är registrerad i fastighetsregistret.