Dokument och blanketter

Här har vi samlat alla dokument och blanketter för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA - ABVA

ABVA 09 (pdf)

ABVA - Allmänna bestämmelser för VA (pdf)

Föreskrifter och priser

Föreskrifter för VA-taxan (pdf)

Anläggningsavgift (pdf)

Brukningsavgift (pdf)

Övriga avgifter (pdf)

Prislista analys egen anläggning (pdf)

Anslutning

Färdiganmälan för anslutning till kommunalt VA (pdf)

VA-ledningar på din tomt (pdf)

Information om LTA-enhet (pdf)

Tekniska regler för anslutning till kommunalt VA (pdf)

Sprinklerpolicy

Policy för anslutning av sprinkler (pdf)

Vattenskyddsarbete

Skyddsföreskrifter (pdf)

Översiktskarta (pdf)

Detaljkarta (pdf)

Kantzoner (pdf)

Broschyr - Vattenskyddsområde Hyndevad Ström (pdf)

Miljörapporter
2021

Alberga reningsverk 2021 (pdf)

Bälgvikens reningsverk 2021 (pdf)

Ekeby reningsverk 2021 (pdf)

Tegelvikens rotzonanläggning 2021 (pdf)

Ärla reningsverk 2021 (pdf)

2020
Alberga reningsverk 2020 (pdf)

Bälgvikens reningsverk 2020 (pdf)

Ekeby reningsverk 2020 (pdf)

Tegelvikens rotzonanläggning 2020 (pdf)

Ärla reningsverk 2020 (pdf)

2019
Alberga reningsverk 2019 (pdf)

Bälgvikens reningsverk 2019 (pdf)

Ekeby reningsverk 2019 (pdf)

Tegelvikens rotzonanläggning 2019 (pdf)

Ärla reningsverk 2019 (pdf)

Särredovisning

Särredovisning 2022 (pdf)

Särredovisning 2021 (pdf)

Särredovisning 2020 (pdf)

Översvämning

Information om källaröversvämning (pdf)

Skadeanmälan (pdf)

Broschyrer

VA-utbyggnad (pdf)

Ta hand om ditt dagvatten (pdf)

Eskilstuna kommun

Vattenplan 2015-2021 (pdf)

VA-plan 2017-2028 (pdf)

Dagvattenpolicy (pdf)

Dagvattenplan 2020-2025 (pdf)

Servicelöfte Vatten & Avlopp 

Servicelöfte VA (pdf)