Dokument och blanketter

Här har vi samlat alla dokument och blanketter för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA - ABVA

ABVA 09 (pdf)

ABVA - Allmänna bestämmelser för VA (pdf)

Föreskrifter och priser

Föreskrifter för VA-taxan (pdf)

Anläggningsavgift (pdf)

Brukningsavgift (pdf)

Övriga avgifter (pdf)

Prislista analys egen anläggning (pdf)

Anslutning

Färdiganmälan för anslutning till kommunalt VA (pdf)

VA-ledningar på din tomt (pdf)

Information om LTA-enhet (pdf)

Tekniska regler för anslutning till kommunalt VA (pdf)

Sprinklerpolicy

Policy för anslutning av sprinkler (pdf)

Vattenskyddsarbete

Skyddsföreskrifter (pdf)

Översiktskarta (pdf)

Detaljkarta (pdf)

Kantzoner (pdf)

Broschyr - Vattenskyddsområde Hyndevad Ström (pdf)

Miljörapporter

Ekeby reningsverk 2019 (pdf).

Alberga reningsverk 2019 (pdf).

Bälgvikens reningsverk 2019

Ärla reningsverk 2019 (pdf).

Tegelvikens rotzonanläggning 2019 (pdf).

Ekeby reningsverk 2018 (pdf)

Alberga reningsverk 2018 (pdf)

Bälgvikens reningsverk 2018 (pdf)

Ärla reningsverk 2018 (pdf)

Tegelvikens rotzonanläggning 2018 (pdf)

Särredovisning

Särredovisning 2019 (pdf)

Särredovisning 2018 (pdf)

Särredovisning 2017 (pdf)

Särredovisning 2016 (pdf)

Särredovisning 2015 (pdf)

Särredovisning 2014 (pdf)

Särredovisning 2013 (pdf)

Översvämning

Information om källaröversvämning (pdf)

Skadeanmälan (pdf)

Broschyrer

VA-utbyggnad (pdf)

Ta hand om ditt dagvatten (pdf)

Eskilstuna kommun

Vattenplan 2015-2021 (pdf)

VA-plan 2017-2028 (pdf)

Dagvattenpolicy (pdf)

Dagvattenplan 2020-2025 (pdf)

Servicelöfte Vatten & Avlopp 

Servicelöfte VA (pdf)