""

Ytvattenskydd

Ett ytvattenskydd är fastslaget för Hyndevad. Det innebär att vi behöver skydda ån för att i förlängningen också skydda vårt dricksvatten. Detta gör vi då vi har vårt råvattenintag till Hyndevads vattenverk i Hyndevadsån.

Alla markområden som kan påverka råvattenintaget påverkas också av ytvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Nya regler för båttrafik

Från och med 27 februari 2019 gäller nya regler för den som åker båt i Hyndevadsån/Eskilstunaån – väster om väg 214 eller i Östra Hjälmaren.

  • Det är förbjudet att använda tvåtaktsmotorer i Hyndevadsån och på Östra Hjälmaren.
  • Bensindrivna båtmotorer får endast köras på alkylatbensin.

Frågor om tillämpning av regler, anmälan och dispenser hänvisar vi till Miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

""

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

""

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.