Sjö med vita näckrosor

Ytvattenskydd

Ett ytvattenskydd är fastslaget för Hyndevad. Det innebär att vi behöver skydda ån för att i förlängningen också skydda vårt dricksvatten. Detta gör vi då vi har vårt råvattenintag till Hyndevads vattenverk i Hyndevadsån.

Alla markområden som kan påverka råvattenintaget påverkas också av ytvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

Pojke i båt

Nya regler för båttrafik

Från och med 27 februari 2019 gäller nya regler för den som åker båt i Hyndevadsån/Eskilstunaån – väster om väg 214 eller i Östra Hjälmaren.

  • Det är förbjudet att använda tvåtaktsmotorer i Hyndevadsån och på Östra Hjälmaren.
  • Bensindrivna båtmotorer får endast köras på alkylatbensin.

Frågor om tillämpning av regler, anmälan och dispenser hänvisar vi till Miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

Natur vid sjö

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.