""

Ytvattenskydd

Ett ytvattenskydd är fastslaget för Hyndevad. Det innebär att vi behöver skydda ån för att i förlängningen också skydda vårt dricksvatten. Detta gör vi då vi har vårt råvattenintag till Hyndevads vattenverk i Hyndevadsån.

Alla markområden som kan påverka råvattenintaget påverkas också av ytvattenskyddet med hjälp av skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna visar vad du får göra och hur du kan förhindra utsläpp av föroreningar.

""

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt.

""

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.