Till sidans huvudinnehåll
Spolning av vattenledning

Spolning – nödvändigt för dricksvattenkvaliteten

Dricksvattennätet i Eskilstuna kommun är dryga 60 mil långt och det måste hela tiden underhållas. Ett jobb som är ständigt återkommande är spolning av vattenledningsnätet. Detta görs alltid i samband med nyanlagda ledningar innan de tas i drift.

Det är vår driftavdelning som sköter uppgiften att spola igenom ledningarna vid behov. Dricksvattenledningarna spolas för att vattenkvaliteten ska hålla högsta kvalitet och det görs vid flera olika tillfällen. Det kan se ut som slöseri med vatten när spolningen pågår men det finns en anledning till att vi gör det.

Det ställs höga kvalitetskrav på kommunalt dricksvatten. Det kommunala dricksvattnet klassas nämligen som livsmedel och är hårt kontrollerat av Livsmedelsverket. Därför måste vi återkommande ta vattenprover för att kontrollera och säkerställa att vi har rätt kvalitet på vattnet i ledningarna. Oftast är spolningen en nödvändig process innan vi tar prover på vattnet.

Dricksvattenledningarna spolas:

  • Efter varje reparation av dricksvattenledningen. Exempelvis efter en läcka.
  • Innan nya ledningar som förlagts ska kopplas ihop med det allmänna vattenledningsnätet.
  • När omsättningen av vattnet är för låg. Ledningen måste då spolas igenom för att få omsättning på vattnet så att det inte står stilla för länge i ledningen.

Hur länge spolningen pågår beror helt på hur vattenproverna ser ut. Först när dessa är godkända avslutas spolningen.

Glas med vatten

Fakta om vatten

Här kan du lära dig massor om vatten, till exempel hur dricksvatten produceras, vad skillnaden mellan kranvatten och flaskvatten är och tips på hur du kan ta hand om vårt vatten.

Kranmärkning

Kranmärkning

Vår verksamhet är Kranmärkt vilket innebär att vi serverar dricksvatten direkt från kranen istället för flaskvatten. Förutom att visa att vi är stolta över det fina vatten vi själva producerar så bidrar vi därmed också till minskade utsläpp av koldioxid och mindre avfall.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.

Kontakta Laboratoriet

Laboratoriet finns i samma område som Hyndevads Vattenverk, längs väg 230, vid Eskilstunas utkant.

Jourtelefon: 016-10 60 15 (vardagar 9-15)

E-post:

 VA.Kvalitetskontroll@esem.se