Hyndevad vattenskyddsområde.

Våra andra vattenverk

Oavsett kapacitet så är våra tre mindre vattenverk lika viktiga som Hyndevad för de kunder som får sitt vatten härifrån. Tillsammans producerar vattenverken, Alberga, Ärla, och Bälgviken cirka 173 000 kubikmeter dricksvatten per år till cirka 2 300 personer.

Alberga vattenverk

Alberga vattenverk är ett grundvattenverk med alkaliska filter och UV-behandling. Det är 450 personer anslutna vilket gör att vattenverket normalt producerar 100 kubikmeter vatten per dygn. Kapaciteten är dock 500 kubikmeter vatten per dygn.

Ärla vattenverk

Ärla vattenverk har 1 250 anslutna kunder och är ett grundvattenverk med UV-behandling. Den normala produktionen är cirka 250 kubikmeter vatten per dygn men kapaciteten är 1000 kubikmeter vatten per dygn.

Bälgvikens vattenverk

Vattenverket är ett kombinerat yt- och grundvattenverk. Grundvattenverket har avjärningsfilter, UV-behandling samt luftning för att ta bort svavelväte och radon. Ytvattenverket har bland annat mikrosil, sand- och patronfilter och UV-behandling. Idag är 250 personer anslutna vilket ger en normal produktion på cirka 35 kubikmeter vatten per dygn. Kapaciteten är dock 150 kubikmeter per dygn.

Hyndevad

Hyndevads vattenverk

De flesta av Eskilstunas invånare får sitt vatten från Hyndevads vattenverk. Här renas åvattnet som senare blir till friskt och gott dricksvatten.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

Vill du veta hårdheten på ditt vatten eller pH-värdet, mängden klor, järn och flourid. Vi har samlat värdena på vårt utgående dricksvatten här.