Hyndevad vattenskyddsområde.

Våra andra vattenverk

Oavsett kapacitet så är våra mindre vattenverk lika viktiga som Hyndevad för de kunder som får sitt vatten härifrån. Tillsammans producerar vattenverken Alberga, Ärla, Bälgviken och Österby cirka 173 000 kubikmeter dricksvatten per år till cirka 2 300 personer.

Alberga vattenverk

Alberga vattenverk är ett grundvattenverk som tar sitt råvatten från Köpingsåsen strax utanför Alberga samhälle. Vattenverkets beredning utgörs av snabbfiltrering genom alkaliska filter samt desinfektion med UV. År 2022 distribuerades cirka 120 m³/dygn från Alberga vattenverk till cirka 460 anslutna personer i Alberga/Västermo.

Ärla vattenverk

Ärla vattenverk är ett grundvattenverk som tar sitt råvatten från Badelundaåsen strax utanför Ärla samhälle. Vattenverkets beredning utgörs av desinfektion med UV. År 2022 distribuerades cirka 230 m³/dygn från Ärla vattenverk till cirka 1280 anslutna personer i Ärla.

Bälgvikens vattenverk

Vattenverket är ett kombinerat yt- och grundvattenverk. Grundvattenverket har avjärningsfilter, UV-behandling samt luftning för att ta bort svavelväte och radon. Ytvattenverket har bland annat mikrosil, sand- och patronfilter och UV-behandling. Idag är 250 personer anslutna vilket ger en normal produktion på cirka 35 kubikmeter vatten per dygn. Kapaciteten är dock 150 kubikmeter per dygn.

Österby vattenverk

Österby vattenverk är ett ytvattenverk som tar sitt råvatten från Näshultasjön. Vattenverkets beredning utgörs av kemisk fällning på kontinuerliga kontaktfilter, snabbfiltrering genom alkaliska filter, långsamfiltrering samt desinfektion med UV. Österby vattenverk har under andra halvåret 2022 levererat dricksvatten till Österby och kommer helt ersätta Bälgvikens vattenverk under första kvartalet 2023. 

 

Hyndevads vattenverk

De flesta av Eskilstunas invånare får sitt vatten från Hyndevads vattenverk. Här renas åvattnet som senare blir till friskt och gott dricksvatten.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

Vill du veta hårdheten på ditt vatten eller pH-värdet, mängden klor, järn och flourid. Vi har samlat värdena på vårt utgående dricksvatten här.