Hyndevad.

Så här renar vi ditt vatten

Vi får vårt dricksvatten från Hyndevadsån. Innan vi kan dricka vattnet måste vi rena det. Åvattnet förädlas till dricksvatten genom flera steg i vattenverket.

Från ån leds vattnet till Hyndevad reningsverk. I huvudbyggnaden pumpas vattnet fram till mikrosilar. Efter snabbfiltreringen samlas vattnet i en lågreservoar, där det pumpas vidare till flera infiltrationsbassänger som ligger i grusåsen.

Grusåsen renar vårt vatten

Vattnet sipprar från bassängerna genom grusåsen ner till den naturliga grundvattenströmmen som är 25 meter ner från åsen. Vattnet följer strömmen i ca 500 m fram till brunnsanläggningen. Vattnets uppehållstid i åsen är ca två veckor. Från brunnsanläggningen pumpas vattnet via en luftningstrappa till ett avjärningsverk där vi filtrerar vattnet på nytt.

Så färdigbehandlar vi vattnet

Vattnet färdas nu till en kemikaliebyggnad där det klorbehandlas och alkaliseras. När vattnet är i färdigbehandlat skick flyttas det till lågreservoarerna. Från dessa pumpas vattnet med renvattenpumpar till tre stycken huvudledningar. Det finns fem stycken högreservoarer anslutna till systemet. Högreservoarernas högsta vattenyta är belägen ca 65 m över Fristadstorget.

Vattnet testas för parasiter

Råvattnet hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Även råvattenkvalitet övervakas och testas regelbundet, dels i vårt eget laboratorium och dels av externa specialiserade laboratorier. Analys av parasiterna Cryptosporidium och Giardia i råvattnet görs årligen sedan 2009.

Glas med vatten

Fakta om vatten

Här kan du lära dig massor om vatten, till exempel hur dricksvatten produceras, vad skillnaden mellan kranvatten och flaskvatten är och tips på hur du kan ta hand om vårt vatten.