Vilstastigen

Med start i vecka 32 i augusti 2022 påbörjas ett reinvesteringsprojekt där gamla ledningar byts ut mot nya och delvis läggs om. Arbetet beräknas klart hösten 2023.

Arbeten har pågått sedan augusti inne på Skogsängens IP (grön markering i kartan nedan). Nu fortsätter arbeten under Stenkvistavägen och bort till Kantarellvägen (röd markering), vilket kommer märkas mer för boende och övriga i området. Arbetsområdet inhägnas med stängsel etappvis där arbeten pågår.

Redan idag finns avspärrningar och skyltade provisoriska gång- och cykelbanor upp mot, och över Stenkvistavägen då viadukten under Stenkvistavägen är avstängd ett tag framåt. Vartefter arbetet framskrider kommer provisorisk gång- och cykelbana också byggas för passerande på Vilstastigen.

Arbeten från Vilstastigen och en bit upp i Slalomvägen samt Störtloppsvägen kommer också utföras.

Kartbild med markering för färdigt respektive ofärdigt arbete vid Vilstastigen.