Vilstastigen

Med start i vecka 32 i augusti 2022 påbörjas ett reinvesteringsprojekt där gamla ledningar byts ut mot nya och delvis läggs om. Arbetet beräknas klart hösten 2023.

Arbeten pågår under Stenkvistavägen och bort till Kantarellvägen (röd markering), vilket kommer märkas mer för boende och övriga i området. Arbetsområdet inhägnas med stängsel etappvis där arbeten pågår.

Vartefter arbetet framskrider kommer provisorisk gång- och cykelbana också byggas för passerande på Vilstastigen.

Arbeten från Vilstastigen och en bit upp i Slalomvägen samt Störtloppsvägen kommer också utföras.

Kartbild med markering för färdigt respektive ofärdigt arbete vid Vilstastigen.