Vilstastigen

Med start i vecka 32 i augusti 2022 påbörjas ett reinvesteringsprojekt där gamla ledningar byts ut mot nya och delvis läggs om. Arbetet beräknas klart hösten 2023.

Vecka 3 påbörjas arbeten med byte av befintliga vatten- och avloppsledningar på Slalomvägen. Boende på Slalomvägen 15A-E, 13A-E, 11A-E samt 8A-D kan komma att bli berörda av begränsad framkomlighet till garagelänga/parkeringsyta intill Slalomvägen 8A-D under några veckors tid. Garagelänga/parkeringsyta kommer fortfarande vara åtkomlig.  

Arbeten har pågått sedan augusti inne på Skogsängens IP (grön markering i kartan nedan). Nu fortsätter arbeten under Stenkvistavägen och bort till Kantarellvägen (röd markering), vilket kommer märkas mer för boende och övriga i området. Arbetsområdet inhägnas med stängsel etappvis där arbeten pågår.

Redan idag finns avspärrningar och skyltade provisoriska gång- och cykelbanor upp mot, och över Stenkvistavägen då viadukten under Stenkvistavägen är avstängd ett tag framåt. Vartefter arbetet framskrider kommer provisorisk gång- och cykelbana också byggas för passerande på Vilstastigen.

Arbeten från Vilstastigen och en bit upp i Slalomvägen samt Störtloppsvägen kommer också utföras.

Kartbild med markering för färdigt respektive ofärdigt arbete vid Vilstastigen.