Rinmansgatan-Torshällavägen

I maj 2024 planeras ett större VA-arbete att starta som främst kommer att påverka Rinmansgatan, Torshällavägen, Mått Johanssons väg och områden däromkring. Arbetet är än så länge i planeringsstadiet, men beräknas i dagsläget vara klart hösten 2025.

Pumpstationen S1 på Mått Johanssons väg är Eskilstunas största och består idag av två byggnader som behöver bytas ut. Samtidigt kommer nya VA-ledningar att läggas i gatan längs hela Rinmansgatan till Torshällavägen samt en ny sjöledning i Eskilstunaån som sträcker sig till Reningsverket. I området finns hårt trafikerade gator, företag samt privata villabostäder som kommer att påverkas när arbetet startar. 

2023-11-21

Området mellan Ståhlbergsvägen, Rinmansgatan och Norra hamn är delvis avspärrat för att upprätta projektkontor med byggbodar. Vi tar ner en del växtlighet och gör en del inmätningar och markarbeten på etableringsytan under de närmaste veckorna.