Gul markering visar var arbetet kommer att utföras. Klicka för att förstora bilden.

Kapellbacken

På grund av exploatering vid Norra Stationsgatan så kommer arbete att utföras på VA-nätet. Även de befintliga ledningsnätet kommer i samband med detta att bytas ut.

Tidplan

Arbetet startar i februari 2020 och beräknas vara klart augusti 2020. Entreprenören som ska utföra arbetet är TUNA Entreprenad AB.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Då gatan måste läggas om för att vi ska kunna byta ut ledningarna kommer schaktning att förekomma under arbetet, vilket kan påverka dig. Delar av gatan kommer att stängas av i etapper vilket medför begränsningar i både framkomlighet och parkeringsmöjlighet, vilket vi ber om överseende med.

De parkeringsplatser för boende som finns idag kommer att behöva flyttas om under delar av perioden. Information om när det är aktuellt och hur du påverkas kommer att meddelas dig under tiden.

I samband med inkoppling av nya ledningar kan också vattnet under kortare perioder behöva stängas av. Information om eventuella vattenavstängningar kommer att meddelas när det är aktuellt.