Klicka på bilden för att förstora kartan.

Hållsta

I samband med att vi lägger nya ledningar för det nybyggda området Hållsta 6:14 passar vi på att renovera det befintliga vatten- och avloppsnätet på SHS vägen.

Arbetet innebär att vägen, helt eller delvis, kommer att stängas av och att trafiken behöver ledas om i perioder. Kartan nedan visar var schaktarbeten kommer att utföras.

Vår entreprenör som kommer att utföra arbetet är Svevia.

Renoveringsarbetet påbörjas i december och beräknas vara klart i juni/juli 2020.

Flytt av förbindelsepunkter
För vissa fastigheter kommer vi att att vi behöva flytta anslutningar (förbindelsepunkter) till det nya ledningsnätet. Berörda fastigheter kontaktas separat.