Illustration Drottninggatan

Drottninggatan

I samband med att Eskilstuna kommun bygger om Drottninggatan passar vi på att förnya våra ledningsnät inom vatten och avlopp, el och stadsnät. Byggnationen kommer att ske etappvis och beräknas preliminärt vara klar i maj 2022.

Gatans nya utformning ska förbättra för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Drottninggatan ska bli tryggare och mer tillgänglig för alla med förbättring för gång-, cykel- och busstrafik. Efter ombyggnationen kommer det bli mer gångutrymme, en ny beläggningen och parkering på ena sidan.

Vi lägger nya ledningar för vatten och avlopp, elnät, fiber och kraftvärme

Byggnation kommer att ske i fem etapper (kvartersvis) där arbetet med första etappen startar i början av januari 2021. Hela arbetet beräknas vara klart till hösten 2022.

Vad händer nu?

Byggnation av första etappen är nu påbörjad och beräknas vara klar i maj 2021. Vår entreprenör för arbetet är Tuna Entreprenad. Schaktningsarbetet innebär vissa störningar i form av buller och vibrationer. Vi ber om överseende med detta.

Avstängning av vatten, värme, el och stadsnät kommer också att bli aktuellt under perioden. Detta sker i dialog med fastighetsägaren som kommer att informera innan. Information läggs också ut på vår driftsida innan eventuella avstängningar. Här är länken dit. 

Arbetet innebär att gatan kommer att behöva stängas av i etapper, och framkomligheten därmed också blir begränsad för gående och cyklister. Tillgängligheten till affärer och verksamheter prioriteras. 

Här kan du läsa om aktuell framkomlighet och tillgänglighet (länk)

Från och med 1 februari kommer avstängningen att påverka busstrafiken för både stadstrafik och landsbygdslinjer. När det blir aktuellt kommer information att finnas tillgänglig på Sörmlandstrafiken.se (länk).

Här kan du läsa mer om projektet och få svar på frågor i en sammanställd "Frågor och svar" (länk)