Illustration Drottninggatan

Drottninggatan

I samband med att Eskilstuna kommun bygger om Drottninggatan passar vi på att förnya våra ledningsnät inom vatten och avlopp, el och stadsnät. Byggnationen kommer att ske etappvis och beräknas preliminärt vara klar i maj 2022.

Gatans nya utformning ska förbättra för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Drottninggatan ska bli tryggare och mer tillgänglig för alla med förbättring för gång-, cykel- och busstrafik. Efter ombyggnationen kommer det bli mer gångutrymme, en ny beläggningen och parkering på ena sidan.

Byggnation beräknas börja under senhösten/vintern 2020 och kommer ske i etapper. Hela arbetet beräknas vara klart till våren 2022.

Mer information kommer här vid byggstart och kommer att uppdateras löpande efter det.

Här kan du läsa mer om projektet och få svar på frågor i en sammanställd "Frågor och svar".