Till sidans huvudinnehåll

Vilstastigen

Ett reinvesteringsprojekt har utförts där gamla ledningar delvis lagts om eller bytts ut mot nya. Arbetet med ledningsbytet är klart men visst beläggningsarbete kvarstår.

VA arbeten är klara, det som återstår i projektet är justering och sådd av grönytor utmed röd markering i bilden nedan samt en del beläggningsarbeten. Detta kommer att utföras under våren 2024 när vädret tillåter.

Beläggningsarbeten utförs i kommunens regi.

Kartbild med markering för färdigt respektive ofärdigt arbete vid Vilstastigen.