Vita näckrosor

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

I december 2002 certifierades Eskilstuna Energi och Miljö enligt ISO 14001, det innebär att vi haft vårt miljöledningssystem i över tio år.

Miljö är en viktig fråga för oss och därför är vi väldigt nöjda med vår ISO 14001-certifiering. ISO 14001 är ett verktyg för vårt miljöarbete och fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och effektivare kontroll. Vi har kommit en bra bit på väg i och med vår certifiering, men nu ska vi bli ännu bättre och sätter miljön högt upp på agendan.

Vi har satt upp miljömål inom flera områden som vi regelbundet följer upp. Ett av våra miljömål är att minska vår energiförbrukning. För att uppnå detta mål kartlägger vi vår energiförbrukning för att hitta de punkter där vi kan förbättra oss ytterligare.

Kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Logga Miljödiplomering

Miljödiplomera ditt företag

Låt det gröna tänket bli en naturlig del av ditt företag.