Från obrukbar mark till lokalproduktion av el - solcellsparken vid Lilla Nyby snart färdigställd

Marken på gamla deponin vid Lilla Nyby har under hösten genomgått en förvandling. Från obrukbar - till att bli en viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart Eskilstuna.

Arbetet med att bygga parken har pågått sedan september. Nu är bygget i sin slutfas.

Allting har rullat på enligt tidplan. Vi har haft flera studiebesök från andra kommuner, som gärna vill se hur det är att bygga en solcellspark på en gammal deponi. Solcellsparker på gamla deponier finns på ett par orter runtom i landet, men kommer säkert att bli allt vanligare – eftersom det är ett smart sätt att använda marken. Det är kul att vi ligger i framkant, säger Tony Roos, projektledare för solcellsparken vid Lilla Nyby.

Nu ska parken färdigställas, slutbesiktigas och trimmas in. I vår kan Eskilstuna Energi och Miljös samt SEVAB Strängnäs Energis kunder köpa el från parken.

Att vi producerar el där den används är ett steg i rätt riktning.Solkraft från Lilla Nyby passar perfekt för de kunder som vill bidra till att Eskilstuna når målet om att bli klimatpositivt 2045. Det är också en bra produkt för dem om inte har möjlighet att bygga solceller på sina tak, säger Tony Roos.

Planen om en solcellspark på Lilla Nyby klubbades av Eskilstuna Energi och Miljös styrelse i december 2020.

Det är härligt att vi nu är i mål med den här samhällsviktiga och långsiktiga investeringen, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

 

Fakta/Solcellsparken Lilla Nyby

Hur stor är parken?

Den kommer att täcka cirka 20000 kvadratmeter av deponin, som totalt är 300 000 kvadratmeter stor.

Hur mycket ska parken producera?

Solcellsparken ska leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.

Hur mycket el produceras på solcellsparken vid Lilla Nyby nu under vintern?

Hur mycket el som produceras i en solcellspark under vintern beror på en rad faktorer. Exempelvis vilken sorts paneler som används och på vilken plats parken är monterad. I den nybyggda solcellsparken vid Lilla Nyby används bi facial-paneler, vilket ökar produktionen av el även under vinterhalvåret. I december beräknas snittproduktionen till 8 400 kWh. Men mest el produceras förstås på sommaren: i juni är snittproduktionen 338 000 kWh.

 

Fakta/Gammal deponi

· Deponin etablerades 1958 på Lilla Nyby, i slutet på 1990-talet slutade man att deponera organiskt avfall såsom husavfall. De följande tio åren deponerades bara konstruktionsmaterial, gips och isolering innan deponeringen upphörde helt 2008.

· Parallellt så började sluttäckningen av deponin 2004, man använder sig av Eskilstuna-modellen som bygger på slam och aska som tätskikt.

· Cirka 17 hektar av 30 hektar är sluttäckt nu.

· Deponin har en mäktighet på cirka 30 meter avfall på djupaste stället.

· Ett 70-tal gasbrunnar sköter insamlingen av deponigasen som idag används för uppvärmning av återvinningsanläggningen.

· Den sluttäckta deponin kommer alltid att röra på sig, då avfallet fortsättningsvis bryts ner över en lång tid framöver.

· Den gamla deponin har en lakvattenhantering som tar hand om förorenat vatten som passerat deponin. Vartefter att deponin blir sluttäckt så minskar mängden lakvatten, då sluttäckningen fungerar som ett paraply som leder bort ytvatten från deponin.

 

För ytterligare information kontakta:

Tony Roos, projektledare, 016-10 66 07.
Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö,
016-710 24 72.