Färgsortera – nu även med den svarta påsen!

Snart utökas färgsorteringen med ytterligare en påse. I mitten av maj får alla villahushåll i Eskilstuna hem en rulle svarta påsar i brevlådan.

- Den svarta påsen är till för sortering av övrigt hushållsavfall, säger Kent Briby, t f återvinningschef.

Den 1 maj i år införs skatt på plastbärkassar. Skatten innebär att priserna på kassarna ökar i handeln.

- Många har undrat hur de ska sortera sitt övriga hushållsavfall, om de framöver inte använder plastbärkassar från matbutikerna. Att sortera sitt avfall ska inte behöva vara ett problem, därför lanserar vi den svarta påsen för övrigt hushållsavfall, säger Kent Briby.

Efter att ha sorterat ut förpackningar, tidningar, matavfall och textilier blir det avfall kvar som inte går att återvinna. Detta är det övriga hushållsavfallet och ska sorteras i den svarta påsen.

Vad är det som inte går att återvinna?

- Exempelvis dammsugarpåsar, blöjor, kuvert, post-it-lappar, äggskal, servetter, rakhyvlar och bomullspinnar. Det avfallet förbränns istället och blir till värme och el, säger Kent Briby.

Handtagen på de svarta påsarna kommer att vara uppskurna, så att de inte ska kunna användas som bärkassar.

- Påsarna vi delar ut är avfallspåsar. De finansieras genom renhållningstaxan och ska endast användas för sortering, av dem som har färgsorteringssystemet. Påsarna är inte till för att exempelvis bära hem matvaror, säger Kent Briby.

Den svarta påsen lanseras i första hand till dem som bor i villa.

- I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som är ansvarig för sorteringen. Men vi kommer självklart att ha dialog med fastighetsägarna för att se över lösningar även för dem, säger Kent Briby.

 

Glöm inte dubbelknuten!

Det är viktigt med dubbelknut på alla påsarna. Det gör att de håller genom hela hanteringen, samt ser till att ditt gröna kärl förblir fräscht och inte drar till sig ohyra.

 

Varför olikfärgade plastpåsar?

EEM införde färgsorteringen 2010. Sedan dess har det brännbara avfallet minskat med 54 procent, vilket är en stor vinst för miljön. Plastpåsarna är en förutsättning för att sorteringen ska hålla bra kvalitet. Andra material på påsar har testats, men inget håller genom hela sorteringsprocessen så som plasten gör.

Koldioxidutsläppen för att producera färgsorteringspåsar är 18 ton per år. Klimatnyttan med materialåtervinningen av ett års insamlat förpackningsmaterial samt mat jämfört med nyproduktion, uppgår till 1 706 ton koldioxidekvivalenter. Färgsorteringssystemet är alltså en stor vinst för miljön, trots användandet av plastpåsar. De svarta påsarna är tillverkade av 100 procent återvunnen plast. Övriga färgsorteringspåsar består till 70 procent av återvunnen plast.

Läs mer om den svarta påsen på eem.se/densvarta.

 

Färgerna i systemet

Grön: Matavfall

Orange: Plastförpackningar

Gul: Pappersförpackningar

Blå: Tidningar

Grå: Metallförpackningar

Rosa: Textilier

Svart: Övrigt hushållsavfall

 

För ytterligare information kontakta:

Kent Briby, t f återvinningschef, 016-10 63 10.