Ekonomiskt stöd till elanvändare

Uppdaterat 14/3:

Senaste nytt:

 • Regeringen har den 9 mars 2023, gett Försäkringskassan i uppdrag att betala ut elstöd till privatpersoner i hela landet – det vill säga elområdena 1, 2, 3 och 4. Nu pågår arbetet med att ta fram en tidplan för hur utbetalningen av detta elstöd ska hanteras.

 • Den som stod på ett elnätsavtal den 31 december 2022 kommer att få elstöd för 80 procent av förbrukningen för november–december 2022.

 • Elstödet per kilowattimme är:
 • 90 öre i elområde 1 och 2
 • 126 öre i elområde 3
 • 129 öre i elområde 4
 • För förbrukning över 18 000 kilowattimmar under november-december 2022 får man inte elstöd.

 • Mellan 30 maj - 25 september ska även företag i elområde 3 och 4 kunna söka elstöd enligt ett förslag från regeringen.
   
 • Likt elstödet till hushåll kan företagen i elområde 3 få 50 öre/kWh medan de i elområde 4 kan få 79 öre/kWh, för förbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Dock kan ett företag med verksamhet i elområdena högst få 20 miljoner kronor i stöd.

 • Regeringen håller även på att ta fram ett extra stöd för elintensiva företag. Där den totala stödnivån är begränsad till 40 miljoner kronor på koncernnivå.

Fortsätt läsa för mer information!

Var uppmärksam på bedragare

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök i samband med elstödsutbetalningen. Klicka därför inte på okända länkar eller logga in med bank id oavsett om du blir kontaktad via brev, mejl, sms eller telefon.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och gör en polisanmälan.

Tre olika elprisstöd

Regeringen och Svenska kraftnät har tidigare beslutat om ekonomiskt stöd för höga elpriser till elanvändare mellan oktober 2021 och september 2022. Detta stöd kommer att börja betalas ut i februari 2023.  Förslag för ytterligare stöd för hushåll för perioden november-december 2022 samt näringsidkare och juridiska personer har också lagts fram.

Elprisstödet för oktober 2021 - september 2022

Stödet till hushåll för oktober 2021 till september 2022 ska börja betalas ut den 20 februari 2023. Det meddelade Försäkringskassan i ett pressmeddelande den 25 januari. Utbetalningarna kommer att pågå i några dagar. Det dröjer sedan ytterligare några bankdagar innan pengarna kommer in på kontot.

För att utbetalningarna ska gå så snabbt och smidigt som möjligt uppmanar Försäkringskassan alla elkunder att anmäla sina bankkonton till Swedbanks kontoregister innan den 13 februari. Du kan läsa mer om det här.

Pengarna ska betalas ut automatiskt
Enligt information från Svenska kraftnät och Försäkringskassan kommer pengarna att betalas ut automatiskt utan att du själv behöver göra någonting, antingen direkt till ditt bankkonto eller via en avi. Om någon kontaktar dig angående stödet och säger åt dig att logga in med dina privata inloggningsuppgifter är du sannolikt utsatt för ett bedrägeriförsök. Läs mer om det här.

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån:

 • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 till september 2022. (Se din årsförbrukning av el på Mina Sidor)
 • vilket elområde du bor i. EEMs elnät tillhör elområde 3 (SE3) och här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Så här räknar du ut hur mycket pengar du får i ersättning:
0,5 kronor x din elförbrukning i kWh (under oktober 2021 till september 2022).

Läs mer om stödet hos Svenska kraftnät.

 

Ytterligare stöd för nov - dec 2022

Det andra beslutet om elprisstöd till hushåll, som också omfattar norra Sverige till skillnad mot tidigare, innebär retroaktiv kompensation till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre/kWh under november och december 2022.

Det är Svenska kraftnät, SVK, som på uppdrag av regeringen ska utforma modell för stödet, som även ska innehålla ett förbrukningstak som begränsar hur mycket bidrag hushållen kan få. Modellen ska sedan godkännas av Elmarknadsinspektionen.

Den 13 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, EI, om elstöd till hushåll med eget elnätsavtal. Det skulle vara ett kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror på:

 • hur mycket el man förbrukade under de två månaderna
 • var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

Enligt Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät, baseras elstödet baseras på ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att:

 • hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh
 • hushåll i elområde 3, 126 öre per förbrukad kWh
 • hushåll i elområde 4, 129 öre per förbrukad kWh

I detta elstöd ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen.

Du kan läsa mer i Svenska kraftnäts pressmeddelande.

Förslag om elstöd till näringsidkare och juridiska personer 

Svenska Kraftnät föreslår att elstöd ska betalas ut till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 i ett pressmeddelande från den 4 januari.

 • I förslaget är ett tak angivet på drygt 22 miljoner kronor
 • Elstödet betalas endast ut till näringsidkare i elområde 3 och 4.
 • Storleken på elstödet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022.
 • För juridiska personer och näringsidkare här i elområde 3 är den föreslagna ersättningen 0,50 kronor per förbrukad kWh.
 • För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter detta datum får därmed inget elstöd för den eluttagspunkten.
 • Energimarknadsinspektionen (Ei) ska pröva förslaget. Om Ei godkänner förslaget kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen.

Det finns ännu inget angivet datum för när stödet kan komma att betalas ut.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Svenska kraftnät om förslaget.