Till sidans huvudinnehåll
34/202 (visa lista)

Beslut om skattebefriad biogas och biogasol ogiltigförklarat

Sverige har haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. Beslutet om förlängd skattebefrielse har ogiltigförklarats av EU-domstolen och domen har nu vunnit laga kraft.

Från och med den 1:a april 2023 tillkommer en skatt på ca 4,75 kronor per kilo. Eskilstuna Energi & Miljö är därför nödsakade att höja vårt pris till följande: Vi följer bensinpriset och sätter vårt pris på fordonsgas till 80 procent av motsvarande aktuellt bensinpris, med påslag av skatten upp till en bensinekvivalent om 95% - med månadsvis uppdatering. Det gör att vårt fordonsgaspris över tid fortfarande blir billigare än bensin, men tyvärr inte vid varje tillfälle.

Läs här för mer information!