Ändrade elnätspriser från 1 juli

Vattenfall Eldistribution genomför en tillfällig sänkning av överföringsavgiften för regionnätet. Ändringen beror på förändrade kostnader mot Svenska kraftnät då elpriserna under vintern varit lägre än förväntat.

Vår rörliga ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) till våra producentkunder är direkt kopplad till Vattenfalls överföringsavgift. Från 1 juli 2023 gäller därför nya priser på nätnyttan.

Fullständiga prislistor hittar du här.

Pengar, lysande glödlampa

Elnätsavgift

Här hittar du aktuella elnätspriser för 2023.

Solceller på villatak

Vill du producera egen el?

Vi ser fram emot att få hjälpa dig på vägen till egen produktion av el.