Ekonomiskt stöd till elanvändare

Regeringen och Svenska kraftnät har kommit med ett förslag om ekonomiskt stöd för höga elpriser till elanvändare. Det innebär att du som elanvändare i elprisområde 3, kan komma att få kompensation retroaktivt för din elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån:

  • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 till september 2022. (Se din årsförbrukning av el på Mina Sidor)
  • vilket elområde du bor i. EEMs elnät tillhör elområde 3 (SE3) och här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.


Så här räknar du ut hur mycket pengar du får i ersättning:
0,5 kronor x din elförbrukning i kWh (under oktober 2021 till september 2022).

Läs mer om stödet hos Svenska kraftnät.

 

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att göra förberedelser för att kunna betala ut stöd till elkunder i Sverige.

 

När utbetalningarna av stödet ska göras är ännu inte bestämt.

 

Läs mer om beslutet hos Svenska kraftnät.