Till sidans huvudinnehåll
Huvudentren Kungsgatan 86

Aktuellt från EEM

Här hittar du aktuell information och nyheter från Eskilstuna Energi och Miljö.

19 juni öppnar unik byggåterbruksdepå vid ReTuna återvinningscentral.

Nu kommer du som privatperson även kunna lämna bygg- och rivningsmaterial för återbruk så som du kan lämna andra saker som t ex möbler, kläder m m för återbr...

Fjärrvärmearbete på Rinmansgatan

Från och med vecka 25 kommer delar av Ståhlbergsvägen och Rinmansgatan att stängas av på grund av ett arbete med att förnya och lägga om fjärrvärmeledningar.

Grönt fjärrvärmevatten i Eskilstuna ån

Natten mellan 29/5 – 30/5 kommer vi att utföra underhållsarbete i korsningen Stensborgsgatan/Lohegatan.

Använd vattnet klokt och solidariskt!

Under våren och försommaren går det åt mycket vatten. Trädgårdar ska grönska, pooler ska fyllas och många duschar kanske mer ofta för att svalka sig i värmen...

Inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd för nedläggning av sjövattenledningar i Eskilstunaån

Eskilstuna Energi och Miljö (”EEM”) avser att under 2024 ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till nedläggning av spillvattenledningar i Eskilstuna...

Nya direktiv för verksamheter rörande inlämning av förpackningar

Idag den 29 februari gick Näringslivets Producentansvar, NPA, ut med information om att de beslutat att verksamheter i Eskilstuna kommun från och med den 1 m...

Återvinningsstationen i Årby stängs

Från och med 1/4 stängs återvinningsstationen i Årby Centrum, Årbygatan 3-5. Anledningen är att markägaren inte längre vill ha den kvar på sin mark.

Driftinformation direkt i mobilen

Vi vill att du så snabbt och smidigt som möjligt ska få information om eventuella avbrott som du berörs av. Därför är vi glada att vi nu kan erbjuda sms-avis...

Upplev hållbarhet på ett nytt sätt!

I samarbete med Folk och Kultur kommer ReTuna att finnas på plats i Volvo CE Arena under Sveriges största kulturpolitiska konvent 7-10 februari.

Brukningsavgifterna för VA höjs inte för 2024

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB och styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB har beslutat att upphäva tidigare beslutad höjning av brukningsavg...

Detta är läget på elmarknaden – januari 2024

Hur ser läget på elmarknaden ut just nu? Läs våra krafthandlares rapport för januari 2024!

Pris- och taxeförändringar 2024

Här har vi samlat pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Till dig som tankar fordonsgas på fordonsgasmacken

Vid en uppgradering av munstyckena på tankplatserna upptäcktes att de nya munstyckena inte passade alla bilmodeller. Vi har därför behållit de gamla munstyck...

Hjälp våra bilar att ta sig fram till dig genom att skotta och sanda

Nu är snön här igen! Om du väntar slam- eller soptömning behöver det vara ordentligt skottat och sandat runt kärlet och fram till brunnen så att våra bilar k...

Från 1 januari 2024 sköter EEM återvinningsstationerna

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om en ny förpackningsförordning. Enligt den ska kommunerna ansvara för förpackningsinsamlingen på återvinning...

Information för dig som fått din faktura i december som e-faktura/e-postfaktura och även i Kivra

På grund av ett tekniskt fel i samband med vår fakturering för november har de kunder som får sin faktura som e-faktura eller e-postfaktura även fått den ski...

Klubbat och klart för ökat återbruk med ReTuna Auktion.

Nu finns möjligheten att klicka hem återbrukade fynd i spännande budgivningar digitalt. ReTuna Auktion är igång och gör second hand-utbudet tillgängligt för...

Eskilstuna-el är tillbaka bland våra elavtal

Nu kan du som är privatkund återigen teckna vårt lokala elavtal Eskilstuna-el och samtidigt stötta det lokala föreningslivet.

Pågående kundundersökning om Eskilstuna Energi och Miljö

Just nu pågår den årliga NKI-kundundersökningen om Eskilstuna Energi och Miljö. Undersökningen sker i samarbete med SKI (Svenskt kvalitetsindex*) och utförs...

Småhusägare kan få bidrag för energieffektivisering

Du som äger och bor i ett småhus med el- eller gasuppvärmning kan nu ansöka om bidrag för energieffektivisering för att vara bra rustad vid höga energipriser.

Bad och fiske vid värmeverket avrådes tills vidare

Vi på EEM har låtit undersöka Eskilstunaåns botten i anslutning till värmeverket. Undersökningen visar på en kraftigt förorenad botten. Vi inväntar beslut fr...

Högt tryck på VA-ärenden

På grund av den stora mängden nederbörd har vi svårt att hinna med alla VA-ärenden just nu. Vi jobbar så snabbt vi kan och lovar att alla som anmält ett ären...

Varning för telefonbedrägeri

Några av våra kunder har nyligen meddelat oss att de blivit uppringda av personer som utger sig för att komma från oss och hävdar att kunden ska få pengar ti...

Planerat fjärrvärmeavbrott i Skiftinge och Röksta

Just nu genomför vi förbättringar av fjärrvärmenätet i Eskilstuna. Ett kommande inkopplingsarbete medför att värme och varmvatten kommer att behöva stängas a...

Ändrade elnätspriser från 1 juli

Vattenfall Eldistribution genomför en tillfällig sänkning av överföringsavgiften för regionnätet. Ändringen beror på förändrade kostnader mot Svenska kraftnä...

Ekonomiskt stöd till elanvändare

Regeringen har fattat beslut om att elanvändare ska få ekonomiskt stöd på grund av de höga elpriserna. Här har vi samlat information om elstödet.

Drönarbesiktning av elnätet

Från och med vecka 18 och under maj månad besiktar vi luftledningar med drönare. Vi flyger över områden i Eskilstuna, Torshälla, Hällby, Näshulta-Svalboviken...

Stora Biltvättarhelgen 22 – 23 april

Om man tvättar bilen på en asfalterad garageuppfart eller gata förorenas vår vattenmiljö. Hur och var man på ett hållbart sätt tvättar sin bil uppmärksammas...

Strömavbrott i Eskilstuna 19 april 2023

Uppdatering 2023 04 19 kl.15.55: De flesta ska nu ha fått strömmen tillbaka. Orsaken till strömavbrottet var en avgrävd kabel i Vilsta. En del manuella omkop...

Nya regler om reducering av nätavgift för småskaliga elproducenter

20 mars 2023 gick Energimarknadsinspektionen ut med en nyhet om att reglerna kring att elnätsföretag ska tillåta inmatningsabonnemang utan kostnad inte längr...

Se över dina passdelar inför elmätarbytet

I slutet av april påbörjar vi den sista omgången elmätarbyten hos våra elnätskunder i EEM. Förbered dig genom att se över dina huvudsäkringars passdelar och...

Nu är det dags för elmätarbyten i Eskilstuna

I slutet av april 2023 påbörjas åter igen elmätarbyten i Eskilstuna kommun och för majoriteten av våra kunder beräknas mätarna vara utbytta till slutet av 2023.

Informationsträff för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

I och med införandet av den nya förpackningsförordningen börjar snart nya regler gälla för hur sopsortering ska gå till i flerbostadshus. Med anledning av de...

Inbjudan till årsstämmor

Inbjudan till årsstämmor i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB inklusive dotterbolag.

Beslut om skattebefriad biogas och biogasol ogiltigförklarat

Sverige har haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. Beslutet om förlängd skattebefrielse har ogiltigförklarats av EU-domstolen och...

Ny prismodell för fjärrvärme överlappar med tidigare prisjustering

Den 1 april inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Enligt våra allmänna villkor får vi endast göra en prisjustering om året. Eftersom vi redan har gjort e...

IKEA förlänger sin cirkulära satsning i ReTuna Återbruksgalleria

För två år sedan öppnade IKEA världens första renodlade second hand-butik för sina produkter i ReTuna återbruksgalleria som ett test. Åren har gett värdefull...

Kom och prata upphandling med oss den 30 mars!

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer? Då vill vi tipsa om att du kan komma och prata upphandling med oss den 30 mars på Munktell Science Park!

Förseningar i sophämtningen på grund av halka

Just nu är vägarna hala och våra sopbilar och slambilar har svårt att ta sig fram i vissa områden. Det kan innebära förseningar i sophämtningen.

Var vaksam inför utbetalning av elprisstödet

I samband med att utbetalning av elprisstödet snart börjar varnas det också för risken att bli bedragen.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister för snabbare utbetalning av elprisstödet

Försäkringskassan informerar om att elprisstödet kommer att börja betalas ut den 20 februari. Några bankdagar senare kommer elkunderna att börja få in pengar...

Samråd för ny deponi vid Lilla Nyby Återvinningsanläggning

Eskilstuna Energi och Miljö AB planerar att söka tillstånd för ny deponi på fastighet Österrekarne Häradsallmänning S:3>12, invid befintlig återvinningsanläg...

Hala vägar - nu hjälps vi åt att sanda!

God, halkig fortsättning! Med lite sand blir fortsättningen ännu godare.

Höjd energiskatt från 1 januari

Från 1 januari 2023 höjs energiskatten på el med 3,2 öre/kWh. Från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh exklusive moms.Skattesatsen på el blir därmed 49 öre/kWh inkl...

Svenska kraftnät informerar om effektbrist

Svenska kraftnät har tagit fram information om vad som händer om det blir effektbrist – alltså om det inte finns tillräckligt med el alla timmar på dygnet i...

Felaktigheter i artikel om dricksvattnet

Den 20/12 publicerade Eskilstuna-Kuriren en artikel om dricksvattnet i Eskilstuna. Artikeln har skapat viss oro och därför vill vi förtydliga att det inte ha...

Nytt nummer av magasinet Hos Oss

Lagom till jul bjuder vi på finfin läsning att fördriva de lediga dagarna med.

Varning för telefonbedrägeri

Just nu blir våra kunder uppringda av personer som utger sig för att komma från oss och hävdar att kunden ska få pengar tillbaka.

Vattenavstängning 8/12 för Trumslagargården, Viptorp, Nyby, Stenkvista och Hällberga

Klockan 20.00 på torsdag den 8/12 fram till kl. 06.00 fredag morgon den 9/12 stängs vattnet av för ett inkopplingsarbete i ovanstående områden.

December 2021 - dyraste månaden någonsin för dig med rörligt elpris

Elpriserna har under en period varit upp i rekordhöga nivåer – framför allt under december. Det här speglar av sig på elräkningen för dig som har ett elavtal...