Flicka på en brygga

Kampanj för att minska förbrukningen av vatten

Vattenbrist, kapacitetsbrist och klimatförändringar tillsammans med globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi behöver tänka på att använda vatten på ett hållbart sätt. Nu startar en nationell kampanj som ska få oss att värdera vattnet högre

Gemensamt ansvar för vattenförbrukningen

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Det är budskapet i en nationell kampanj där vi tillsammans med ett 100-tal VA-organisationer deltar. Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion kräver vatten. Målet är att vi genom tips på hur man kan spara på vattnet ska få stopp på onödigt slöseri och på så sätt få ner förbrukningen av vattnet.

Också ett globalt ansvar

-    - Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Det här är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”, säger vår VA-chef, Admir Ibrisevic.

Barn på brygga

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Nu måste vi börja tänka på hur vi använder vårt vatten - vår allra viktigaste naturresurs.

Illustrerad kran med vattendroppe

Använd vattnet klokt, 8 enkla vattenspartips

Varma vår- och sommardagar behöver vi tänka extra på hur vi använder vattnet, framförallt i trädgården där det går åt mycket vatten. Av hållbarhetsskäl är det också alltid viktigt att inte slösa på vatten.

Pojke vattnar med kanna

Få en fin trädgård med sparsam vattning

Under sommarens varma dagar används mycket vatten i trädgårdarna. Läs våra tips om hur du bäst utnyttjar vattnet utan att slösa med det.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.