Till sidans huvudinnehåll
165/202 (visa lista)

Eskilstunaborna blir bättre på att sortera – ReTuna Återvinningscentral tar emot stora mängder farligt avfall

Sorteringen av avfall förbättras för varje år, så även sorteringen av farligt avfall. Det har resulterat i ökade mängder farligt avfall som återvinningscentralerna måste hantera och mellanlagra.

- Tidigare hamnade farligt avfall ofta i det övriga hushållsavfallet. Idag är invånarna mer medvetna om vad farligt avfall är och att det är viktigt att lämna in det till oss så att det kan tas om hand på rätt sätt. Det är en väldigt positiv utveckling, säger Kent Briby, operativ chef för återvinning.

Det är Länsstyrelsen som avgör hur mycket farligt avfall som återvinningscentralerna får mellanlagra. Mängden för ReTuna Återvinningscentral är 1 200 ton. Men invånarna har nästan varje år lämnat in större mängder farligt avfall än så. Under 2020 lämnades drygt 1203 ton farligt avfall in till Miljöboden på ReTuna.

- Efter sommaren hänvisade vi allt tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby istället. Att hänvisa bort en typ av farligt avfall som står för stor del av vikten var ett sätt för oss att försöka hålla oss inom gränsen. Det är viktigt att vi kan vara tillgängliga för kunderna, att de har möjlighet att lämna in sitt farliga avfall till oss.

Under 2019 ansökte vi om utökat tillstånd för att mellanlagra farligt avfall på Retuna. Beslutet förväntas tas under året. Ansökan gäller att ReTuna ska kunna ta emot 5 000 ton farligt avfall per år. Går detta igenom tror Kent Briby att det är ett tillstånd som kommer att räcka många år framöver.

- Det är positivt att vi samlar in dessa mängder med farligt avfall, att det inte spolas ner i toaletten eller slängs i hushållsavfallet. Men i kombination med att intresset för ReTuna har blivit större och besöksantalen ökar, är det också tydligt att ReTuna behöver kunna hantera större mängder.