Vad tycker du om oss? Svara på vår enkät om återvinning!

Hur tycker du att avfallssorteringen och återvinningscentralerna fungerar i Eskilstuna? Ge oss dina åsikter och hjälp oss att bli bättre. Enkäten tar ca fem minuter att svara på. Stort tack för din tid!