EEM beviljas bredbandsstöd för utbyggnad av fibernätet på landsbygden

Över 120 fiberanslutningar på landsbygden blir verklighet efter att EEM beviljats bredbandsstöd på 3 miljoner. Stödet möjliggör anslutning av cirka 120 fastigheter, främst väster om Eskilstuna och norr om Hjälmaren. 

Läs mer om det beviljade bredbandsstödet här!