Ändringar kring utdelning av färgsorteringspåsar

Tidigare har alla villakunder kunnat hämta nya färgsorteringspåsar vid vårt huvudkontor samt vid våra återvinningscentraler. Från och med den 25 maj hänvisar vi istället all utdelning av påsar till posten.

Varför gör vi förändringen? 

Hämtning av påsar vid vårt huvudkontor stänger på grund av Covid-19, vi tar för tillfället inte emot besök i vår reception. 

Hämtning av påsar vid återvinningscentralerna stänger permanent. Påsarna som vi delar ut finansieras genom renhållningstaxan och ska användas som avfallspåsar av de som bor i villa som har färgsorteringssystemet. Tyvärr har tillgängligheten på påsar vid Lilla Nyby och ReTuna utnyttjats felaktigt och använts i helt andra syften, till exempel som bärkassar, vid loppisar med mera. Sedan skatten på plastbärkassar infördes har trycket på våra påsar ökat markant. Vi måste därför stänga utdelningen av påsar vid våra anläggningar.

Såhär får du som bor i villa nya färgsorteringspåsar

Häng ut påsar i de färger du behöver på din brevlåda, posten levererar nya påsar till dig inom fem arbetsdagar. Det går även bra att fästa en lapp på brevlådan för att meddela brevbäraren vilka färger du behöver. Här kan du läsa mer!

Om du inte har någon brevlåda, vänligen kontakta vår kundservice så löser vi det. 

Det här gäller för dig som bor i lägenhet

Om du har färgsorteringssystemet i din fastighet är det alltid din fastighetsägare som ska tillhandahålla påsar.

Om du bor i en fastighet som sorterar direkt i olika kärl i ett sorteringsrum ska du inte använda färgsorteringspåsarna. Hör med din fastighetsägare hur det fungerar i just din fastighet.

Färgsorteringspåsar som hänger på en postlåda.

Så här gör du för att få nya färgsorteringspåsar

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar.