Tryckimpregnerat trä hänvisas till Lilla Nyby

Sorteringen av farligt avfall ökar och går bra, något som resulterar i ökade mängder farligt avfall. Från och med 10 augusti hänvisar vi allt tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby. Detta på grund av att ReTuna börjar närma sig gränsen för tillåten mängd farligt avfall.

Det är Länsstyrelsen som avgör hur mycket farligt avfall återvinningscentralerna får hantera. Mängden för ReTuna Återvinningscentral är 1 200 ton, en gräns som snart är uppnådd. Därför hänvisar vi nu tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby, eftersom just det materialet står för en stor andel av det inlämnade farliga avfallet. 

ReTunas begränsade intag av farligt avfall gäller från och med 10 augusti och fram till årsskiftet.