Störningar i värme- och varmvattenleveranserna 24-27 juli

Den 24 till 27 juli genomför vi ett större renoveringsarbete på värmeverket i Eskilstuna.

I samband med arbetet kan kortare värme- och varmvattenavbrott uppträda i Eskilstunas fjärrvärmenät. Kallvattnet påverkas inte. Kunder som får sin värme- och varmvattenleverans helt avstängd under renoveringen har fått separat information om detta, se område här.

För att möjliggöra renoveringsarbetet måste ledningarna i det aktuella området tömmas på fjärrvärmevatten. Vi kyler ner vattnet innan vi tömmer ut det i dag- och spillvattenbrunnar. Via dagvattenbrunnar kan fjärrvärmevattnet nå Eskilstunaån. Eftersom fjärrvärmevattnet är starkt grönfärgat av Pyranin (pyrentrisulfonsyra) innebär det att även Eskilstunaån kan bli tillfälligt grönfärgad. Pyranin är en livsmedelsklassad färg som bland annat används i schampo och diskmedel. Det påverkar inte vattnets kemi och är alltså helt ofarligt. Färgen tillsätts till fjärrvärmevattnet för att vi ska kunna hitta läckor i systemet.

Denna typ av renoveringsarbete planeras alltid in under sommaren eftersom behovet av värme och varmvatten då är lägre än under vintern.

Vi ber om överseende med avbrottet. Håll dig uppdaterad på vår hemsida för driftinformation, eem.se/privat/driftinformation/.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 016-10 60 60.