Karta Carlavägen-Sveavägen

Spolning av ledningar på Sveavägen och Carlavägen

Med start på söndag kväll den 17 maj utför vi underhållsarbete på spillvattennätet. Spolningen av ledningarna kommer att utföras under kvällen/natten.

Söndag 17/5, måndag 18/5 och tisdag 19/5 utför vår entreprenör Foria spolning av avloppsledningar i Sveavägen och Carlavägen.

För att undvika avstängning och omledning av trafik utförs arbetet under kvällstid med start kl. 19.00. Vi ber alla närmast boende om överseende med eventuella störningar.

Varför vi spolar
Underhåll av vatten- och avloppsnätet utgör en stor del i vår VA-avdelnings arbete. Däri ingår bland annat att kontinuerligt spola ledningarna för avloppsvattnet (spillvattenledningarna). I dessa samlas det en hel del sediment och skräp som spolats ner samt fett som stoppar upp i ledningarna.

Här kan faktiskt varje enskild individ också hjälpa till. Om vi alla hjälps åt med att spola rätt, dvs. bara spolar ner ”det som passerat kroppen” och toalettpapper i toaletten samt låter bli att hälla ut stekfett och olja i vasken kan vi minska ner spolningstillfällena.