Skylt vattenskyddsområde

Samråd om grundvattenskydd

Skyddsföreskrifterna för det befintliga grundvattenskyddet i Hyndevad är föråldrade och behöver förnyas. Skyddsområdet behöver också utökas. Om detta kommer det nu hållas samråd.

För att skydda tillgången till vatten som används för framställning av dricksvatten, kommer Eskilstuna kommun att fatta beslut om ett nytt grundvattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt, som förser cirka 85 000 personer inom kommunen med vatten. I samband med att det nya grundvattenskyddsområdet fastställs ska det befintliga grundvattenskyddsområdet upphävas.

Innan kommunen fattar beslut om vattenskyddsområde får fastighetsägare och verksamma inom grundvattenskyddsområdet i Hyndevad möjlighet att lämna synpunkter om förslaget. Detta kallas för ett samråd. Om bestämmelserna kring grundvattenskyddet avsevärt påverkar den verksamhet som bedrivs finns det också möjlighet att söka ersättning.

Information har skickats ut via brev till boende och verksamma som berörs av samrådet. De har möjlighet att lämna synpunkter om kommunens förslag om förnyade skyddsföreskrifter och ansöka om ersättning senast 24 juni 2020.

Mer information finns i nedanstående länkar:

www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/grundvattenskydd-for-hyndevad/pagaende-samrad-om-grundvattenskydd-for-hyndevad.html

Här hittar du ett dokument med frågor och svar om samrådet.