Kortslutning i ställverk ledde till strömavbrott

Onsdag klockan 06.50 skedde en kortslutning i ett ställverk vid Libergsgatan på Väster i Eskilstuna. Till följd av kortslutningen startade även en brand som nu är släckt.

Räddningstjänsten släckte branden och lämnade platsen vid cirka 8.30. Kortslutningen gjorde att ungefär två tredjedelar av ställverket är utslaget och byggnaden har allvarliga skador. Med de skador som uppstått finns det en rasrisk och ingen får gå in i byggnaden. Byggnadsingenjörer är på plats för att besikta byggnaden. Den troliga orsaken är ett tekniskt fel och vi kommer fortsätta att kartlägga vad som hänt.

Under morgonen upplevde kunder i Eskilstuna ett strömavbrott, men alla ska nu ha ström. Strömavbrottet har också orsakat driftstörningar på fjärrvärmenätet.

I detta fall har den automatiska driftinformationen för strömavbrott inte fungerat och vi undersöker anledningen till detta. Du hittar driftinformation här.