Geoteknisk undersökning i Ärla

Med start den 25 juni kommer Ramböll på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö att börja utföra geoteknisk undersökning och nedsättning av grundvattenrör på ett flertal punkter i Ärla.

Syftet är att kunna mäta grundvattennivåer i samband med provpumpning och mäta framtida grundvattennivåer.

Arbetet kan tidvis medföra buller och vi ber om överseende med detta. En provpunkt kan ta max en dag att etablera.

Kontaktperson vid frågor är Björn Winnerstam på Ramböll Tel: 010-615 64 16