Avgiftshöjning på elnätstjänster

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. 1 juli höjs därför avgifterna för elnätsanslutning, tillfällig elanslutning, bomkörningsavgift samt mätaruppsättning.