Varning för bedragare

Vi har fått veta att det pågår bedrägeriförsök där personer ringer från hemligt nummer eller ringer på hemma hos er och utger sig att vara personal från Eskilstuna Energi och Miljö. Personerna hävdar bland annat att de ska läsa av elmätare, byta mätare eller att det klagats på elförbrukning. Vi vill poängtera att vi aldrig arbetar på detta sätt.

För att du ska känna dig extra säker på att du pratar med oss i telefon eller möter personal från Eskilstuna Energi och Miljö så har vi sammanställt information som du kan använda för att veta att du är i kontakt med oss och ingen annan.

Om du råkat ut för ett bedrägeriförsök uppmanar vi dig att polisanmäla händelsen. Har du några frågor eller vill ha hjälp kan du kontakta vår kundservice på 016-10 60 60.

Om vi ringer dig
Alla samtal från oss kommer alltid från ett nummer som börjar med 016-10 XX XX. Gällande mätare ringer vi bara till dig om du har problem med din mätare. Under perioder ringer vi upp dig för att prata elavtal, det sker alltid från nummer som början enligt ovan.

Byte och avläsning av mätare
Mätarbyten där mätaren sitter inne i ditt hem aviseras av oss innan mätarbytet, via exempelvis brev eller vykort. Ibland är vi i området och chansar om du är hemma för ett mätarbyte, detta aviseras alltså inte. Vi kan alltid legitimera oss i dessa fall. 

Vi läser inte av elmätare på plats då de sen 2009 läses av automatiskt varje dag. Ibland får vi inte kontakt med mätaren och då sker avläsning på plats. Om mätaren sitter i mätarskåp eller mätarrum aviserar vi inte avläsningen. Om mätaren sitter inomhus kan vi försöka läsa av när vi passerar dig, då knackar vi bara på och se om du är hemma. Vi kan alltid legitimera oss. 

Fjärrvärmemätarna läses av automatiskt. För vattenmätare finns det både fjärravlästa med automatisk avläsning eller de som ska läsas av manuellt. Vi utför inte den manuella avläsningen utan du som kund läser av och meddelar oss. 

Hur identifierar du vår personal?
En tekniker från Eskilstuna Energi och Miljö bär alltid kläder med bolagsnamnet Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö vilket även våra bilar är loggade med. Ibland används äldre bilar och de är endast märkta med Eskilstuna Energi och Miljös logotyp.

Alla tekniker bär alltid ID-kort. Är inte ID-kortet synligt kan teknikerna visa det på begäran. Ibland anlitar vi entreprenörer för mätarbyten, de har alltid skyltar med vårt bolagsnamn på sina bilar och egna firmalegitimationer så de kan identifiera sig.

Om du är osäker på om det är personal från oss kan du be om att få ett namn på närmaste chef och ringa kundservice på 016-10 60 60 för att stämma av om det är våra anställda som är ute på uppdrag.