Tryckimpregnerat trä hänvisas till Lilla Nyby

Sorteringen av farligt avfall ökar och går bra, något som resulterar i ökade mängder farligt avfall. Från och med 1 september hänvisar vi allt tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby. Detta på grund av att ReTuna börjar närma sig gränsen för tillåten mängd farligt avfall.

Det är Länsstyrelsen som avgör hur mycket farligt avfall återvinningscentralerna får hantera. Mängden för ReTuna Återvinningscentral är 1 200 ton, en gräns som snart är uppnådd. Därför hänvisar vi nu tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby, eftersom att just det materialet står för en stor andel av det inlämnade farliga avfallet. 

– Plockanalyserna visar att vi är mycket duktiga på att sortera ut det farliga avfallet, materialet hamnar på rätt plats, säger Vesa Hiltula, återvinningschef.

När allt mindre material hamnar i kategorin brännbart ökar volymerna i de andra avfallskategorierna, bland annat farligt avfall.

– Det beror till största del på att invånarna idag vet vad farligt avfall är och sorterar ut det. Tidigare hamnade tryckimpregnerat trä, elektronik, ljusslingor, batterier, nagellack och rengöringsmedel i brännbart. Nu sorterar de allra flesta detta som farligt avfall på våra återvinningscentraler, säger Vesa Hiltula.

ReTunas begränsade intag av farligt avfall gäller från och med 1 september och fram till årsskiftet.