Vår produktion av fordonsgas är åter igång

Vi har återfått tillståndet för brandfarlig vara gällande den gasledning som går mellan Ekeby reningsverk och Fabriksgatan.

Vi fick tillstånd från Räddningstjänsten måndagen den 24 juni. Vi har under tillståndsprocessen gjort de underhållsåtgärder på ledningens utrustning som man kan göra, utan att ha utrustningen i drift. 

Igår startade vi den löpande produktionen igen. All utrustning har stått oanvänd under 16 månader. Att starta ledningen på ett säkert och effektivt sätt har varit högsta prioritet. 
Tidsaspekten var viktig – nu kan vi återigen producera fordonsgas. Det innebär stora fördelar för Eskilstuna kommun, både för vår miljö och ekonomi.