Samråd gällande nytt tillstånd av biogasanläggning inom Lilla Nyby avfallsanläggning

Eskilstuna Energi och Miljö AB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalken för nyetablering av en biogasanläggning på avfallfallsanläggningen Lilla Nyby med Fastighetsbeteckning: Vilsta 3:31

Slutresultatet förväntas vara en biogasanläggning som producerar biogas av det matavfall som samlas in i regionen samt annat lämpligt substrat som gör att en attraktiv rötrest erhålls. Annat substrat kan vara olika typer av gödsel/flytgödsel från lantbruket.

Syftet med anläggningen är att säkerställa att lokalt insamlat matavfall rötas och den lokala efterfrågan på biogas tillfredsställs. Samt att rötresten kan återföras som näringsämne.

Innan en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning kan lämnas till Miljöprövningsdelegationen ska samråd hållas enligt miljöbalken. Samrådet innebär att vi tar emot eventuella synpunkter på den tillståndssökta återvinningsverksamheten på Lilla Nyby.

Samrådsunderlag och information om ansökan kan hämtas på eem.se , beställas på kundservice@eem.se eller i vår reception på Kungsgatan 86 i Eskilstuna.

Vill du lämna synpunkter på återvinningsverksamheten kan du göra det senast fredagen den 6 december 2019. Lämna dem skriftligt till:

Tillstånd Lilla Nyby
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
631 86 Eskilstuna.

Eller skicka e-post till kundcenter@eem.se.

För mer information och frågor kontakta Vesa Hiltula på vesa.hiltula@esem.se.

Samrådsunderlag

Här kan du ladda ner samrådsunderlaget gällande nytt tillstånd av biogasanläggning inom Lilla Nyby avfallsanläggning.