Barn som pratar om naturen

Så arbetar vi med hållbar utveckling

För oss på Eskilstuna Energi och Miljö är hållbar utveckling en viktig del av det dagliga arbetet. Ett viktigt verktyg för att undersöka hur vi lyckas med detta arbete är den årliga hållbarhetsredovisningen. Årets redovisning visar bland annat att vi sänkt koldioxidutsläppen samt minskat antalet arbetsplatsolyckor inom vårt bolag.

År 2017 beslutade regeringen att alla större företag ska göra en hållbarhetsredovisning varje år. På detta sätt blir information om hur olika bolag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar.

Eskilstuna Energi och Miljö har nu tagit fram sin andra hållbarhetsredovisning.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete där rapportering är ett viktigt verktyg. Hållbarhetsredovisningen innebär en genomlysning av vårt hållbarhetsarbete. I den tar vi inte bara upp det positiva, utan även utmaningar och risker, säger Eva Bastmo, hållbarhetsutvecklare och projektledare för hållbarhets-
redovisningen.

Hållbarhet är ett ord som kan betyda mycket.

– Eskilstuna Energi och Miljö tar ett stort samhällsansvar. En av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för oss är att vi har en hög tillgänglighet och tillförlitlighet i våra leveranser av el, kyla, värme, vatten, biogas och bredband till våra kunder. Eskilstunaborna ska kunna lita på oss. I hållbarhetsredovisningen beskriver vi arbetet med att säkra våra leveranser, men även de risker som kan leda till störningar, säger Eva Bastmo.

Eskilstuna Energi och Miljö har valt att arbeta med fyra övergripande mål.

– Vi fokuserar på hållbar utveckling, nöjda kunder, engagerade medarbetare och långsiktig avkastning. Våra mål spänner alltså över ett brett spektra - från ekologiska avtryck och goda kundrelationer till arbetsmiljöarbete och hållbar ekonomi.

Arbetet med engagerade medarbetare rör exempelvis minimering av arbetsplatsolyckor, men handlar även om att stärka den interna företags-
kulturen.

– En stark värdegrund och ett socialt ansvarstagande skapar trovärdighet såväl utåt som inåt. I vår vardag utgår vi från våra kärnvärden som är:
nära, modiga, schyssta, pålitliga.

– Vi valde att illustrera hållbarhetsredovisningen med bilder på vår framtid. Åtta barn är med och funderar kring begrepp som miljö och hållbarhet, säger Eva Bastmo.

Ett av dessa barn är Hugo Högling, 8 år.

– Naturen är som Titanic. Om vi inte tar hand om den så sjunker den och bryts av på mitten. Då är den inte så hållbar, säger han.

Här kan du läsa EEMs hållbarhetsredovisning för 2018  

Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2018.  


Varför gör vi en hållbarhetsredovisning?

  • Stora företag är sedan 2017 skyldiga att upprätta en hållbarhetsredovisning. 
  • Redovisningen ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
  • I rapporten ska företaget beskriva sin affärsmodell, policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

 

 

Med på bilden är: Awa Cham, Klara Nelsson, Hugo Högling, Embla Fischer, Viggo Nelsson, Emmy Bergman, Esther Bergman och Sara Havland har hjälpt till med EEMs nya hållbarhetsrapport genom att berätta om sina tankar om miljö och hållbarhet.