Kungsgatan får nya fjärrvärmeledningar

Den första april stängs korsningen Drottninggatan/Kungsgatan av för motorfordonstrafik på grund av Eskilstuna kommuns fortsatta arbete med Kungsgatan. Vi passar samtidigt på att dra ny fjärrvärmeledningar.

När Eskilstuna kommun fortsätter arbetet med ombyggnationen av Kungsgatan reinvesterar vi i fjärrvärmenätet genom att äldre fjärrvärmerör byts ut. Arbetet på fjärrvärmenätet innebär också att ledningen från korsningen Drottninggatan/Kungsgatan kommer att kopplas ihop med ledningen vid nya högskolan. Detta sker via Drottninggatan, en sträcka på cirka 150 meter. På den sträckan genomförs även nya avsättningar för fjärrvärme inför byggnation i Kv. Vulkanen. Arbetet med korsningen beräknas vara klart den 31 juli. 

Under arbetet kommer det bli planerade driftstopp, dessa aviseras innan på vår driftinfo här. Vill du läsa mer om arbetet med Kungsgatan kan du göra det här.