Vattenkran och kranmärkt-logga

Vi tar ställning och kranmärker vår verksamhet

Inför Världsvattendagen den 22 mars väljer vi att ta ställning för vårt fina kranvatten och kranmärka hela vår verksamhet.

"Det innebär att vi helt utesluter att servera flaskvatten på vår arbetsplats, samt på våra möten och konferenser" säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

 Kranmärkningen är en nationell hållbarhetsmärkning som branschorganisationen Svenskt Vatten står bakom.

"Genom kranmärkningen minskar vi vår miljöpåverkan och inspirerar andra att också välja kranvatten. Svenskt kranvatten ligger kvalitetsmässigt i topp i världen. Det finns ingen anledning att välja det dyra, miljöbelastande alternativet som flaskvattnet utgör och slösa med jordens resurser i onödan", säger Admir Ibrisevic.

Kranmärkningen gäller alla anställda, inhyrda konsulter, bemanningskonsulter och förtroendevalda inom Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). Kranmärkningen innefattar alltså också EEM, SEVAB och Retuna.

 

Fakta/Varför kranvatten?

Förutom att du både sparar pengar och rygg gör du miljön en tjänst. Kranvatten är lokalproducerat och distribueras i ledningar (vilket är energisnålt) medan flaskvatten både ska produceras och transporteras, vilket bidrar till utsläpp. Flaskvatten kräver en förpackning, normalt i form av plast, och måste transporteras med antingen båt, bil, flyg eller tåg.

Här kan du läsa mer om kranmärkningen 

 

Om Världsvattendagen

Världsvattendagen infaller varje år den 22 mars och startades på initiativ av FNs generalförsamling 1992. I år är temat ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet. Frågan är viktig – idag saknar844 miljoner män­niskor i världen till­gång till rent vat­ten.

Mer information om Världsvattendagen finns på http://www.vattendag.org.