”Den största miljösatsningen som gjorts av kommunen sedan fjärrvärmen infördes”

Idag har Eskilstuna Energi och Miljös styrelse sagt ja till att planerna på en ny biogasanläggning ska gå vidare.

 - Vi är givetvis oerhört glada att kunna ta det här beslutet, säger Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande i Eskilstuna Energi och Miljö.

Frågan om att satsa på en lokal biogasanläggning i Eskilstuna har utretts under en längre tid, samt är även ett ägardirektiv från kommunfullmäktige.

- Genom att bygga en ny biogasanläggning kan fler fordon köra med förnybart bränsle, våra åkermarker får tillbaka sin näring och samtidigt skapas fler jobb. Vi ser det som en investering i våra barns framtid och ett självklart nästa steg för miljökommunen Eskilstuna, säger Ann-Sofie Wågström.

För drygt en vecka sedan stod det klart att Eskilstuna Energi och Miljö beviljats 78,5 miljoner i bidrag från Klimatklivet samt Drive LBG, ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. Syftet är att pengarna ska investeras i en anläggning för produktion av biogas i Eskilstuna.

Kommunalråd Arne Jonsson (C), har under flera år arbetat för att Eskilstuna ska få en egen biogasanläggning.

– Det här är sannolikt den största miljösatsningen som gjorts av kommunen sedan fjärrvärmen infördes. Om vi räknar om produktionen till personbilsmil så betyder det att fyra miljoner mil kan köras på förnyelsebart bränsle i stället för drivmedel av fossilt ursprung. Dessutom skapar vi försörjningstrygghet i en allt oroligare värld.

Eskilstuna Energi och Miljö ingår i dagarna avtal med Transdev, som bedriver busstrafiken i Eskilstuna kommun. Avtalet innebär att Eskilstuna Energi och Miljö ska förse Transdev med biogas till Eskilstunas bussar under tio år framöver.

- För att vi ska kunna leverera biogasen till Transdev på ett effektivt sätt behöver vi tillgång till en egen biogasanläggning. Detta är alltså en viktig pusselbit i projektet, säger Kjell Andersson, tf vd på Eskilstuna Energi och Miljö.

Nästa vecka fattar Eskilstuna Kommunföretags styrelse beslut i frågan om biogasanläggningen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige i februari.