Infartsvågen avstängd på Lilla Nyby v. 43

Vi monterar kantjärn på vår infartsvåg mellan 23/10-27/10 vilket innebär att företagare under denna tid både väger in och ut på utfartsvågen.

Arbetet påverkar främst företagare då både invägning och utvägning kommer att ske på utvågen under dessa datum. Det finns risk för köbildning, vi har flaggvakter på plats under onsdag-fredag. 

Tänk på att anpassa din hastighet till trafiken och att köra försiktigt inne på anläggningen. Vi tackar för förståelse och ser fram emot när arbetet med vågen är färdigställt den 28/10.