Trasig elnätsledning vid storm

Vi hjälper till efter stormen Alfrida

Stormen Alfrida ställde till med stor förödelse och vi finns på plats för att hjälpa till med efterarbetet i Roslagen, som är ett av de områden som drabbats hårdast.

Två av våra eldistributionstekniker, Stefan Arnesson och Harri Saarela är sedan i fredags på plats och hjälper till med att återställa elnätet efter stormens härjningar i Roslagen.

-Här i trakterna är det många som fortfarande saknar ström. men vi jobbar intensivt med att återställa elnätets funktion. Just nu röjer vi träd och reparerar trasiga ledningar. Det känns bra att kunna hjälpa till, säger Stefan Arnesson.

Genom organisationen Elsamverkan hjälper elnätsföretagen varandra, tillsammans med Affärsverket Svenska kraftnät – som också är elberedskapsmyndighet – att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning. Grundidén är att hjälpa företag i drabbade områden med personal och materiel.

- Samverkan mellan elnätsbolag är viktigt vid större störningar. Då krävs det extra resurser för att säkerställa den viktiga leveransen av el, säger Lars-Olov Persson, driftchef inom Elnät.