Nu inleder EEM och SEVAB en process för att ta över driften av stadsnäten

Teknikutvecklingen går snabbt framåt. Bland annat skapar den stora möjligheter för digitalisering av offentlig service och ett mer uppkopplat samhälle. Samtidigt går stadsnätet in i ett nytt skede där utbyggnaden av fibernät är i avtagande.

- Utbyggnaden av fibernätet kommer att vara mer eller mindre klar inom ett par år. För att kunna styra över vår egen utvecklingsresa avser EEM och SEVAB att lämna samarbetet med Mälarenergi och Hallstahammar i det samägda bolaget Fibra. Vi ser fördelar med att driva stadsnäten i egen regi, bland annat möjligheter till ökad lönsamhet, säger Kjell Andersson, elnätschef inom Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Beslut ska fattas i samtliga styrelser under juni. Frågan tas upp till beslut i respektive kommunfullmäktige under hösten. Förändringen planeras ske den 1 januari 2021 för EEM, för SEVAB tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 maj 2022.

Som Fibrakund och boende i Eskilstuna eller Strängnäs behöver man inte göra något under förändringen. Tjänsterna kommer att fortsätta fungera som tidigare. De kunder som har frågor om exempelvis anslutningsärenden är välkomna att vända sig till EEM och SEVABs kundservice på telefonnummer 016-10 60 60. Företagskunder är välkomna att vända sig till sin ordinarie kontaktperson på säljavdelningen.