Karta för omledning

Eskilstunavägen i Torshälla stängs p g a schaktarbete

Torsdag den 16 maj - fredag den 31 maj stängs vägen av för arbetet med att lägga nya VA-ledningar till de nya husen i kvarteret Gillet.

Detta innebär att all motorfordonstrafik kommer att ledas om enligt ovanstående karta. Du som går eller cyklar kommer att kunna passera arbetet under den tiden.

Bussar och tung motorfordonstrafik leds om via Germunsgatan. Bussen kommer under den tiden inte passera busshållplats Gökstensgatan utan det blir Östra torget eller Sportrondellen som är närmaste busshållplats.