Barn leker med bil i badbalja

Ren bil, rent samvete

I helgen är det Stora biltvättarhelgen. Då uppmärksammar vi hur allvarligt det är om vi tvättar bilen på fel ställe.

Två tredjedelar av Sveriges ca 4,5 miljoner personbilar ”fultvättas”, det vill säga ute på gatan eller på garageuppfarten där det smutsiga tvättvattnet riskerar att rinna ner i närmaste gatubrunn. Detta får förödande konsekvenser för våra dricksvattentäkter, tillika bad- och fiskevatten eftersom vattnet i gatubrunnarna leds direkt ut i våra vattendrag och sjöar utan att passera reningsverket. På en smutsig bil sitter många farliga ämnen. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och andra svårnedbrytbara kemikalier som är skadliga för både människor och miljö.

Biltvättar är utrustade för att samla upp dessa och flera tvättar renar och återvinner också tvättvattnet vilket dessutom sparar vatten. Därför är det helt klart värt att ta en tur till biltvätten!

Man som tvättar bilen hemma

5 myter om biltvätt

Vi har samlat fem myter om biltvätt som inte håller som argument för att tvätta bilen på fel ställe.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.