Ändrade priser på fjärrvärme från och med 1 oktober

Vårt uppdrag är att producera, distribuera och leverera fjärrvärme i Eskilstuna. Från 1 oktober 2019 höjs det rörliga fjärrvärmepriset med 3 procent för både privat- och företagskunder. De fasta avgifterna förblir vid detta tillfälle oförändrade.

Under de senaste fyra åren har vi kunnat bibehålla samma pris på fjärrvärmen i Eskilstuna genom att täcka kostnadsökningar med förbättrade arbetssätt. De senaste åren har dock konkurrensen, och i vissa perioder även bristsituationer, om den skogsråvara vi behöver i vår fjärrvärmeproduktion avspeglats i högre råvarupriser. Därför justerar vi det rörliga energipriset för våra kunder från 1 oktober.  

 

  Nuvarande pris Pris från 2019-10-01
Privatkunder 71,25 öre/kWh (inkl. moms) 73,4 öre/kWh (inkl. moms) 
Näringsidkare, företag, bostadsrättsförening 387 kr/MWh (exkl moms) 399 kr/MWh (exkl moms) 
Tillverkningsindustri     346 kr/MWh (exkl moms)  

356 kr/MWh (exkl moms)      

 

För en genomsnittlig villa som förbrukar ungefär 15 000 – 20 000 kWh fjärrvärme per år innebär detta en höjning på 27–36 kronor per månad.