Ändrade elnätspriser från 1 augusti

Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet. Vårt uppdrag är utöver att säkerställa elleverans att rusta näten för framtiden - och det kräver nödvändiga investeringar.

Näten står inför ett teknikskifte som kräver investeringar i styrning, övervakning, fellokalisering som i sin tur för med sig en helt ny kommunikationsinfrastruktur. Dessa investeringar kostar mycket pengar - men är nödvändiga för att kunna modernisera näten. Vi kommer att höja elnätspriserna med 10 procent från och med den 1 augusti. Trots höjningarna har vi relativt låga elnätspriser, jämfört med övriga elnätsområden i Sverige.

Höjningen av elnätspriset motsvarar:
15 kr/månad för en lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A).
43 kr/månad för en villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A).
78 kr/månad för en villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A).