Ändrade allmänna avtalsvillkor för elhandel, elnät och fjärrvärme

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumenter på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering (PUL) upphävts, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändringar i avtalsvillkoren för dig som elnätskund
I elnätsvillkoren är upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen (PUL) den enda ändring som gjorts. Personuppgiftsbestämmelsen (PUL) har ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer? Läs om dataskyddsförordningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Här kan du läsa avtalsvillkoren för elnät.

Ändringar i avtalsvillkoren för dig som elhandelskund
I elhandelsvillkoren har ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. De nya lagändringarna återspeglas nu i avtalsvillkoren och innebär bland annat att du som konsument skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Läs mer om nya regler för telefonförsäljning på Konsumentverkets webbsida.

På elhandelssidan finns dessutom Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. Dessa hänvisar nu till de nu reviderade Allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2).

Här kan du läsa avtalsvillkoren för elhandel.

Ändringar i avtalsvillkoren för dig som fjärrvärmekund
I fjärrvärmevillkoren har ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. De nya lagändringarna återspeglas nu i avtalsvillkoren och innebär bland annat att du som konsument skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Läs mer om nya regler för telefonförsäljning på Konsumentverket. I fjärrvärmevillkoren har dessutom ett förtydligande gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet.

Här kan du läsa avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Vill du veta mer?

Läs mer om de ändrade avtalsvillkoren i ”Reviderade allmänna avtalsvillkor – elhandel, elnät och fjärrvärme” hos Energiföretagen. Regler om telefonförsäljning finns hos Konsumentverket och vill du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten.